تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠۶/٢٣ |
صادر کننـده:  معاونت شهرسازی و معماری
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
آزاد شدن ۵٠ درصد ديگر از ظرفيت ساليانه مهندسين نقشه بردار

 

طبق نامه شماره ٩٣/١٣٣۵٩ تاريخ ٩٣/٠۶/١١ سازمان نظام مهندسي ساختمان همدان ۵٠ درصد ديگر از ظرفيت ساليانه مهندسين نقشه بردار(تمامي پايه ها) آزاد شد.

برای دریافت جدول سهميه هاي قابل استفاده در سال ٩٣ بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان