تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠۴/٣٠ |
صادر کننـده:  معاونت شهرسازی و معماری
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
ارائه گزارش عملکرد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري همدان

 

ارائه گزارش عملکرد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري همدان

٠۴/٣٠/٩٣  -  ساعت ٢١  -  شبکه سيماي مرکز همدان

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان