تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٢/٠۴ |
صادر کننـده:  معاونت شهرسازی و معماری
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
سامانه پیام کوتاه ثبت سهمیه سیستم توزیع نقشه معاونت شهرسازی و معماری

 

با توجه به راه اندازی سامانه پیام کوتاه ثبت سهمیه در سال جدید، اخیرا مراجعاتی در خصوص پیام های دریافتی از شماره ٣٠٠٠٧٢٢٧٩٣ صورت می گیرد. بدینوسیله به اطلاع مهندسین عضو می رساند، پیام های ارسالی توسط شماره فوق مربوط به سهمیه سال کار ٩٢ بوده و اطلاع رسانی در خصوص سال کاری ٩٣ متعاقبا اعلام خواهد شد.

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان