تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۵/١٣ |
صادر کننـده:  اداره رفاه و خدمات عمومی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
استقرار نماینده بیمه تجارت نو در شهرداری ستاد

 

 پیرو مذاکرات صورت گرفته و جهت رفاه حال کارکنان محترم ، نماینده بیمه تجارت نو در شهرداری ستاد، اداره رفاه و خدمات عمومی مستقر گردیده است.

همکاران محترم میتوانند مدارک پزشکی خود را در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨-١٢ به ایشان تحویل نمایند.

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان