تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۴/١٠ |
صادر کننـده:  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه دوره هاي آموزشي تیر ماه ٩٩ کارکنان شهرداري همدان

 

برنامه دوره هاي آموزشي تیر ماه ٩٩ کارکنان شهرداري همدان


برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان