تاریخ انتشار : ١٣٩٢/١٠/١۵ |
صادر کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
پذيرش متقاضيان اخذ پروانه بهره برداري شركت هاي حمل و نقل بار درون شهري وحومه

 

 

سازمان مديريت حمل و نقل بار شهري و حومه شهرداري همدان در نظر دارد در راستاي  اجراي ماده ٩ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه و  دستورالعمل ساماندهي ناوگان بار شهري و حومه وشيوه نامه مربوطه نسبت به صدور پروانه بهره برداري شركت هاي حمل و نقل بار درون شهري و حومه
(حسب نوع فعاليت، شامل: ١ – شرکت هاي مديريتي، الف: شرکتهاي باربري و وانت تلفني ب: حمل خاک ، نخاله ، مصالح ساختماني، زباله شهري و جرثقيل داران(شن، ماسه، سيمان و...)
ج:  حمل فرآورده هاي نفتي  ٢ – شرکت هاي توزيع و پخش: ( شرکت هاي بسته بندي -  پخش پروتئيني، لبني، گوشتي و فاسد شدني - پخش دارو و لوازم آرايشي بهداشتي و مواد غذايي بسته بندي) ٣ – شرکتهاي امداد خودرو و يدک کش ۴ – شرکت هاي ايستگاهي ) به متقاضيان ذيصلاح اقدام نمايد.

اشخاص حقيقي فعال در حمل و نقل بار درون شهري و حومه صرفاً در قالب شركت تعاوني يا خصوصي ساماندهي شده ، مجاز به اخذ پروانه بهره برداري شركت هاي حمل و نقل باردرون شهري و حومه (حسب نوع فعاليت ) مي باشند. شركت هاي خصوصي و تعاوني و حمل و نقل بار درون شهري و حومه كه در اين بخش فعال هستند در اولويت اخذ پروانه بهره برداري شركت هاي حمل و نقل بار درون شهري و حومه(حسب نوع فعاليت)  هستند.

تبصره ١: تأسيس شركت هاي تعاوني حمل و نقل بار درون شهري و حومه پس از تأييد اداره كل تعاون استان و در مورد شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي پس از اخذ مصوبه و مجوزهاي لازم از بالاترين مقام مسئول دستگاه ذيربط و ارائه به سازمان و اخذ پروانه بهره برداري شركت حمل و نقل بار درون شهري و حومه امكان پذير است.

تبصره ٢: توليدكنندگان و مشاغل خاص صرفاً براي حمل و نقل كالاي توليدي يا مصرفي خود در صورت عدم استفاده از توانمندي ديگر شركت ها مي بايستي با رعايت مفاد اين دستورالعمل و قوانين و مقررات مربوطه جهت تأسيس شركت حمل و نقل بار درون شهري ويژه توليد يا مصرف خود اقدام كنند.

توضيح : نوع فعاليت شركت ها حسب نوع فعاليت منوط به تأمين شرائط حسب ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد .

متقاضيان  محترم ميبايستي جهت ثبت نام و طي مراحل قانوني اخذ پروانه بهره برداري، به آدرس اينترنتي www.bar.hamedan.ir   مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است كليه شركت ها ، موسسات و اشخاص حقيقي فعال در بخش حمل و نقل بار درون شهري و حومه موظفند جهت ادامه فعاليت با مراجعه به شهرداري و طي مراحل قانوني ، نسبت به اخذ پروانه بهره برداري  اقدام نمايند.                                        

بديهي است برابر ضوابط مربوطه پس از پايان مهلت مقرر، از فعاليت شركت ها و موسسات و اشخاص حقيقي مذكور فاقد پروانه بهره برداري مربوطه از شهرداري جلوگيري بعمل خواهد آمد .

سازمان مديريت حمل و نقل بار شهري و حومه  شهرداري همدان

 

شرايط:

١- ارائه اساسنامه مشخص با موضوع حمل و نقل بار درون شهري و حومه

٢- ارائه فضاي دفتري  وتجهيزات مناسب با ارائه اسناد مثبته ملکي يا اجاره  نامه رسمي ٣ساله ، معرفي تعداد وسيله نقليه باربر متناسب با ميزان تناژ بار  و نوع خدمات داراي پروانه فعاليت بصورت   ملکي ويا تحت پوشش و ارائه سند ملكي ويا اجاره نامه  رسمي سه ساله  محل توقفگاه وانبارو بار انداز که ميتواند در چند نقطه شهر معرفي گردد.( حسب نوع فعاليت شرکت)

٣-معرفي مدير عامل حسب ضوابط مربوطه وارائه توانمندي مديريتي،  تخصصي، نيروي انساني ماهر و کار.                                                                                

۴-- توانايي سپردن وثيقه حسن انجام تعهدات شركت  داشته باشد.

۵- ارائه تعهدنامه حسن انجام كار مبني بر رعايت قوانين و مقررات ، دستورالعمل هاي ابلاغي شهرداري حسب نوع فعاليت شركت .

۶- ارائه  سوابق اجرائي يا مديريتي در امور حمل و نقل.

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان