تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/١١ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  پیام شهروندی
 
 
   
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ٢و ٣ _ ١٣ آذرماه ٩٧

 

برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ٢و ٣ _  ١٣ آذرماه ٩٧

سه شنبه مورخ  ٩٧/٩/١٣

مراجعين محترم مي توانند جهت تعيين وقت قبلي به دفتر مناطق مراجعه نمايند.

·          ساعت ٩ الي ١١ شهرداري منطقه ٢ واقع در خيابان تختي

·          ساعت ١١.٣٠ الي ١٣.٣٠ شهرداري منطقه سه  واقع در ميدان شهيد مفتح

 

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري همدان         

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان