تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٧/١۴ |
صادر کننـده:  پورتال شهر الکترونیک همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
اطلاعیه تخفیف در پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات از طریق درگاه شهرداری همدان

 

به اطلاع شهروندان محترم می رساند

با توجه به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر همدان مبنی بر اعمال ٣٠ درصد تخفیف در بهای خدمات سال جاری (شش ماهه دوم) ، تخفیف تنها در صورت پرداخت از طریق درگاه اینترنتی شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir صورت می پذیرد.

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان