تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/١٠ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  پیام شهروندی
 
 
   
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ١و۴_ ١٢ تیرماه ٩٧

 

برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ۴و ١ _  ١٢ تیرماه ٩٧

سه شنبه مورخ ١٢/۴/٩٧

·          ساعت ٩ الی ١١ شهرداری منطقه ١ واقع در میدان در میدان امامزاده عبداله

·          ساعت ١١ الی ١٣ شهرداری منطقه ۴ واقع در میدان در میدان امامزاده عبداله

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان         

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان