تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٠۴ |
صادر کننـده:  سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
جدول برگزاری مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری همدان جام رمضان

 

 جدول برگزاری "مسابقات مینی فوتبال کارکنان شهرداری همدان جام رمضان"

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان