تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١١/٢۵ |
صادر کننـده:  اداره رفاه و خدمات عمومی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
کارت هوشمند ملي

 

اداره رفاه و خدمات عمومي شهرداري همدان در راستاي رفاه حال کارکنان و  مکاتبه با اداره ثبت احوال اقدام به ايجاد ايستگاه سيار جهت دريافت کارت هوشمند ملي پرسنل و خانواده هاي ايشان نموده است . کليه همکاران  محترم اعم از رسمي، پيماني، قراردادي  و شرکتي مي توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملي  در روز هاي يکشنبه و دوشنبه مورخ ۶ و ٧ اسفند   ماه به تالار فجر مراجعه فرمايند.

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان