تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١١/١٠ |
صادر کننـده:  اداره رفاه و خدمات عمومی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
تفاهم نامه همکاری ( آموزشگاه رانندگی فجر)

 

با عنايت به سياست هاي رفاهي پرسنل شهرداري، اداره رفاه و خدمات عمومي  نسبت به عقد تفاهم نامه با آموزشگاه رانندگی فجر  اقدام نموده است . بدينوسيله متقاضيان مي توانند با مراجعه به اداره رفاه شهرداري معرفي نامه خود را جهت بهره مندي از تخفيفات تهيه نمايند.

تعهدات:

         ١- ارائه تخفیف ١٢ % به پرسنل شهرداری و خانواده ایشان در صورت پرداخت کامل هزینه  ثبت نام.

         ٢- پرداخت مبلغ ثبت نام به صورت اقساطی ( ۴ ماهه بدون سود) .

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان