تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۶/٠٧ |
صادر کننـده:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه کلاس های آموزشی شهریور ٩۶ کارکنان شهرداری همدان

 

برنامه کلاس های آموزشی شهریور ٩۶ کارکنان شهرداری همدان


برای دریافت فایل کلیک کنید

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان