تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٢٩ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
فهرست اسامي ١ نفر از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي پيماني شهرداري همدان

 

اطلاعيه شماره ۵

بدينوسيله به اطلاع کليه اشخاص نامبرده ذيل مي رساند با توجه به اينکه در آزمون استخدامي پيماني شهرداري همدان پذيرفته شده ايد از تاريخ درج اين اطلاعيه به مدت ٢ هفته تا پايان وقت اداري ٩۵/١٠/١٣ فرصت داريد با در دست داشتن مدارک شخصي ذيل الذکر و طي ساعت اداري جهت تکميل پرونده به اداره کارگزيني شهرداري مرکزي واقع در ميدان آرامگاه بوعلي مراجعه نمايند.

لازم به ذکر است عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف از قبول خدمت تلقي مي شود نام شما از فهرست قبول شدگان استخدامي حذف خواهد شد.

شهرداري همدان

 

مدارک مورد نياز:

١-       اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم (جهت آقايان)

٢-       اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي (٢برگ)

٣-       اصل و تصوير کارت ملي (پشت و رو)

۴-       اصل و تصوير صفحات شناسنامه و در صورت تاهل اصل و تصوير صفحات شناسنامه همسر و فرزندان و عقدنامه

۵-       دو قطعه عکس ۴*٣ جديد (پشت نويسي شده)

 فهرست اسامي ١ نفر از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي پيماني شهرداري همدان

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

١

امير احمدي

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان