تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٣/٢٩ |
صادر کننـده:  سازمان مدیریت پسماند
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه فعالیت ایستگاه های بازیافت در نیمه اول سال ١٣٩۵

 

برنامه فعالیت ایستگاه های بازیافت در نیمه اول سال ١٣٩۵

ردیف

محل ایستگاه

آدرس

زمان فعالیت

١.        

میدان فردوسی

میدان فردوسی، پارک کودک

صبح ها :

 

٩ الی ١٢/٣٠

 

 

 

 

عصرها :

 

١۶الی ١٩/٣٠

 

٢.        

میدان مدرس

ابتدای بلوار شهید احمدی روشن

٣.        

سعیدیه

ابتدای سعیدیه پایین

۴.        

شهرک الوند

پارک شهید رجایی

۵.        

شهرک  شهید مدنی

میدان نبوت

۶.        

پارک شهید چمران

جنب مسجد

٧.        

میدان فلسطین

روبروی  تالار پیام

٨.        

شهرک فرهنگیان

ابتدای فاز١ پارک با هنر

٩.        

بلوار نظر بیگ

ابتدای خیابان دانش

١٠.    

بلوار خرم رودی

پارک نواری قائم

١١.    

پارک لاله

جنب بازارچه لاله

 

 

 

 

 

مشارکت مردمی در امر بازیافت ضامن حفظ و بقاء زمین

 

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان          تلفن اطلاع رسانی:٣٨٢١۴٩١٣

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان