تاریخ انتشار : ١٣٩٢/١٢/٠۶ |
صادر کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
قابل توجه رانندگان محترم در خصوص واريز حق بيمه

 

با عنايت به بخش نامه هاي ارسالي دولت محترم ، رانندگان داراي پروانه اشتغال معتبر مي توانند به صورت مستقيم جهت واريز حق بيمه به حساب تامين اجتماعي اقدام نمايند.

لازم به ذکر است اتحاديه وانت بارها حق هيچگونه دخالتي در خصوص واريز حق بيمه و ساير موارد مرتبط ندارند.

 

 

سازمان مديريت حمل و نقل با شهري و حومه

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان