تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۴/٢٩ |
صادر کننـده:  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه دوره های آموزشی مردادماه ٩٨ کارکنان شهرداری همدان

 

 

برنامه دوره های آموزشی مردادماه ٩٨ کارکنان شهرداری همدان

 

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان