تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠١/٢١ |
صادر کننـده:  شهرداری منطقه یک
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه ملاقات عمومي شهردار همدان با شهروندان منطقه يک- ٢٣ فروردين ٩٨

 

 

برنامه ملاقات عمومي شهردار همدان

 جناب آقاي مهندس عباس صوفي

 

مراجعين محترم مي توانند جهت تعيين وقت قبلي به دفتر منطقه مراجعه نمايند

جمعه مورخ: ١٣٩٨/٠١/٢٣

ساعت ١٠:٣٠ شهرداري منطقه يک واقع در ميدان امامزاده عبداله

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان