تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١١/١۵ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري همدان مصوب سال ١٣٩٨ اعلام شد

 

 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري همدان مصوب سال ١٣٩٨

 

 براي دريافت فايل روي لينک زير کليک کنيد

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان