تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/٢٠ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  پیام شهروندی
 
 
   
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ١ _ ٢١ آذرماه ٩٧

 

برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ١ _  ٢١ آذرماه ٩٧

چهارشنبه مورخ ٩٧/٠٩/٢١

مراجعين محترم مي توانند جهت تعيين وقت قبلي به دفتر مناطق مراجعه نمايند.

  ساعت ١۴.٣٠ الي ١٨ شهرداري منطقه يک  واقع در ميدان امامزاده عبداله

 

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري همدان            

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان