تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/١١ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  پیام شهروندی
 
 
   
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ٢و ٣ _ ١٣ آذرماه ٩٧

 

برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ٢و ٣ _  ١٣ آذرماه ٩٧

سه شنبه مورخ  ٩٧/٩/١٣

مراجعین محترم می توانند جهت تعیین وقت قبلی به دفتر مناطق مراجعه نمایند.

·          ساعت ٩ الی ١١ شهرداری منطقه ٢ واقع در خیابان تختی

·          ساعت ١١.٣٠ الی ١٣.٣٠ شهرداری منطقه سه  واقع در میدان شهید مفتح

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان         

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان