تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/١٠ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  پیام شهروندی
 
 
   
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ١و۴_ ١٢ تيرماه ٩٧

 

برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه ۴و ١ _  ١٢ تيرماه ٩٧

سه شنبه مورخ ١٢/۴/٩٧

·          ساعت ٩ الي ١١ شهرداري منطقه ١ واقع در ميدان در ميدان امامزاده عبداله

·          ساعت ١١ الي ١٣ شهرداري منطقه ۴ واقع در ميدان در ميدان امامزاده عبداله

 

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري همدان         

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان