تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٢۵ |
صادر کننـده:  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه دوره های آموزشی کارکنان شهرداری همدان بهمن ماه ٩۶

 

برنامه دوره های آموزشی کارکنان شهرداری همدان بهمن ماه ٩۶


برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان