تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٢۴ |
صادر کننـده:  اداره رفاه و خدمات عمومی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
توافق نامه همکاري ( باشگاه ورزشي نفس )

 

با عنايت به سياست هاي رفاهي پرسنل شهرداري، اداره رفاه و خدمات عمومي  نسبت به عقد تفاهم نامه با مجموعه ورزشي نفس ويژه بانوان اقدام نموده است . بدينوسيله متقاضيان مي توانند با مراجعه به اداره رفاه شهرداري معرفي نامه خود را جهت بهره مندي از تخفيفات تهيه نمايند.

تعهدات: ارائه تخفيف ٣٠درصدي به پرسنل شهرداري و خانواده هاي ايشان جهت کليه خدمات ورزشي اعم از ورزش هاي هوازي و غير هوازي و کار با دستگاه در صورت داشتن معرفي نامه.

آدرس:

خيابان عارف ، چهارراه نظري جنب سازمان ميراث فرهنگي کوچه بهار  مجموعه ورزشي نفس

شماره تماس: ٠٩١٨٣١٧۴٩٢٢

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان