تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٢۴ |
صادر کننـده:  اداره رفاه و خدمات عمومی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
تفاهم نامه همکاري (عينک سازي خاتم الانبياء و عينک سازي زايس )

 

پيرو سياست هاي رفاهي پرسنل شهرداري، اداره رفاه و خدمات عمومي  نسبت به عقد تفاهم نامه با مراکز فوق اقدام نموده است . بدينوسيله متقاضيان مي توانند با مراجعه به اداره رفاه شهرداري معرفي نامه خود را جهت بهره مندي از تخفيفات تهيه نمايند.

تعهدات: تخفيف ٢٠ درصدي جهت استفاده از کليه خدمات عينک سازي براي پرسنل شهرداري  و خانواده ايشان که معرفي نامه به همراه داشته باشند.

 

آدرس:

١- پياده راه بوعلي، سرپل يخچال، عينک سازي خاتم الانبياء      شماره تماس: ٠٨١٣٢۵٢١۵٩١

 

٢- سيزده خانه نبش کوچه شهيد لعلي عينک سازي زايس         شماره تماس: ٠٨١٣٨٢۶۶٢٢۶


 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان