تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٢۴ |
صادر کننـده:  اداره رفاه و خدمات عمومی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
تفاهم نام همکاري( مرکز زبان سما )

   پيرو سياست هاي رفاهي پرسنل شهرداري، اداره رفاه و خدمات عمومي  نسبت به عقد تفاهم نامه با مراکز آموزشي و ورزشي  اقدام نموده است که بدينوسيله متقاضيان مي توانند با مراجعه به اداره رفاه شهرداري معرفي نامه جهت بهره مندي از تخفيفات تهيه نمايند

تعهدات: ارائه تخفيف ٣٠درصدي به پرسنل شهرداري و خانواده هاي ايشان جهت کليه خدمات مرکز آموزشي در همه مقاطع تحصيلي در صورت داشتن معرفي نامه.

آدرس خيابان آزاد غربي جنب داروخانه ي حکيم بن بست اردلان شماره تماس ٣٨٢٢٠٠٩٢-٠٨١

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان