تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٢/٠٩ |
صادر کننـده:  شهرداری منطقه چهار
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه ملاقات عمومی شهردار همدان جناب آقای سید مصطفی رسولی روز دوشنبه مورخ ٩۶/٠٢/١١از ساعت ٩ الی ١٢ ظهر

 

 برنامه ملاقات عمومی شهردار همدان جناب آقای سید مصطفی رسولی روز دوشنبه ٩۶/٠٢/١١ساعت ٩ صبح الی ١٢ ظهر در محل شهرداری منطقه  چهار واقع در میدان امامزاده عبدالله با ساکنین این منطقه ملاقات خواهند داشت .

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری همدان

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان