تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠١/٢٠ |
صادر کننـده:  شهرداری منطقه یک
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
برنامه ملاقات عمومی شهردار همدان جناب آقای سید مصطفی رسولی روز دوشنبه ٩۶/٠١/٢١ از ساعت ٩ الی ١٢ ظهر

 

رنامه ملاقات عمومی شهردار همدان جناب آقای سید مصطفی رسولی روز دوشنبه ٩۶/٠١/٢١  ساعت ٩ صبح الی ١٢ ظهر در محل شهرداری منطقه یک واقع در میدان امامزاده عبداله با ساکنین این منطقه ملاقات خواهند داشت .

 

روابط عمومی و امور بين المللشهرداری همدان 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان