تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٧/٠٢ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
اطلاعيه شماره ١٢ - فهرست اسامي تعداد ٢ نفر از پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني شهرداري همدان

 

بدينوسيله به اطلاع کليه اشخاص نامبرده ذيل مي رساند با توجه به اينکه در آزمون استخدامي پيماني شهرداري همدان پذيرفته شده ايد از تاريخ درج اين اطلاعيه به مدت ٢ هفته فرصت داريد با در دست داشتن مدارک شخصي ذيل الذکر و طي ساعت اداري جهت تکميل پرونده به اداره کارگزيني شهرداري مرکزي واقع در ميدان آرامگاه بوعلي مراجعه نماييد.

لازم به ذکر است عدم مراجعه در مهلت مقرر بمنزله انصراف از قبول خدمت تلقي مي شود و نام شما از فهرست قبول شدگان استخدامي حذف خواهد شد.

 
 

شهرداري همدان

 

مدارک مورد نياز :

١.  اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم (جهت آقايان)

٢.  اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي (٢ برگ)

٣.  اصل و تصوير کارت ملي (پشت و رو)

۴.  اصل و تصوير صفحات شناسنامه و در صورت تاهل اصل و تصوير صفحات شناسنامه همسر و فرزندان و عقدنامه

۵.  دو قطعه عکس ۴*٣  جديد (پشت نويسي شده)

۶. ارائه گواهي و معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان (جهت فرزندان شاهد و ايثارگر)

 

 

 

فهرست اسامي تعداد ٢ نفر از پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني شهرداري همدان

 

رديف

نام ونام خانوادگي

١

محمدرضا قرباني خشنود

٢

زهرا کرباسي

  تاريخ درج اطلاعيه :  ٠٢/٠٧/١٣٩٢

 مهلت ارائه مدارک : تا پايان وقت اداري ١۶/٠٧/١٣٩٢

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان