تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٢/٢٨ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
اطلاعيه حذف تعدادي از قبول شدگان از آزمون استخدامي شهرداري همدان

 

پيرو اطلاعيه هاي قبلي به افراد نامبرده ذيل ابلاغ مي گردد چون در مهلت مقرر جهت تکميل پرونده استخدامي و طي مراحل اداري عقد قرارداد پيماني مراجعه ننموده ايد، لذا عدم مراجعه شما به منزله انصراف از قبول خدمت تلقي و نام شما از فهرست قبول شدگان آزمون استخدامي شهرداري همدان حذف گرديده است.

شهرداري همدان

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره ملي

١

وحيد لاچين اف

قاسم

٣٨٧۴١٣٩١۴١

٢

مهدي گل محمدي

ايمان علي

٣٩٧٩٩۴٨١١٠

٣

مصطفي اعتماد شفيع

کمال الدين

٣٨٧٣٩٢٨٩١۴

۴

عليرضا مرتضايي

شاعلي

٣٨٧٣۴٣۶۴٩٣


 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان